เฉพาะแฟนๆ AOXX69 เท่านั้น! กิจกรรมขอบคุณช่วงเทศกาลคริสต์มาส
กิจกรรมนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับสมาชิกที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไข กรุณาไปรับรางวัลได้ที่กล่องจดหมาย